100 essay-emner om mental helse – EssayStone (2023)

Essay-emner om emnet psykisk helse er mange og varierte. Hvis du er siktet for å skrive et essay om psykisk helse, kan du velge å fokusere på et hvilket som helst antall underemner relatert til feltet.

Men for å lage et velskrevet essay om mental helse, er det noen grunnleggende ting du bør huske på for å sikre at skrivingen din er informativ, autoritativ og viktigst av alt, nøyaktig.

For å hjelpe deg med å lage et essay om mental helse som treffer alle de riktige karakterene, har vi satt sammen denne guiden som dekker alt fra skisser til forskning til å skrive konklusjonen din. Vi har også laget en liste over 100 essay-emner om psykisk helse for å hjelpe deg i gang.

Komme i gang: Hvordan skrive et essay om mental helse

Før du begynner å skrive essayet om mental helse, er det viktig å forstå kravene til oppgaven. Vær nøye med spørsmålet eller spørsmålet du har fått, da dette vil hjelpe deg med å bestemme fokus og retning for essayet ditt.

Når du forstår hva som kreves, kan du begynne å brainstorme ideer og utvikle en oppgaveerklæring. Dette vil være grunnlaget for essayet om mental helse, så det er viktig å ta seg tid til å få det riktig.

Avhandlingsuttalelsen din skal være klar og konsis, og den bør angi hovedargumentet eller poenget du vil komme med i essayet ditt. For eksempel, hvis du skriver et essay om viktigheten av tidlige intervensjonsprogrammer for mental helse, kan oppgaveuttalelsen din se omtrent slik ut:

"Tidlige intervensjonsprogrammer er avgjørende for å forbedre mentale helseutfall og forebygge alvorlige psykiske lidelser."

Når du har oppgaveerklæringen din, kan du lage en disposisjon for essayet ditt. Dette vil hjelpe deg å organisere tankene dine og sikre at argumentasjonen flyter jevnt.

Disposisjonen din bør inneholde en introduksjon, kroppsavsnitt og en konklusjon. I introduksjonen vil du ønske å fange leserens oppmerksomhet og gi dem en oversikt over hva du vil diskutere i essayet ditt.

Kroppsavsnittene dine vil være der du kommer med argumentet ditt og støtter det med bevis. Og i konklusjonen din vil du gjerne oppsummere hovedpoengene dine og etterlate leseren et sterkt inntrykk.

Hvis du sliter med å komme i gang, prøv å se på noen eksempler på essays om psykisk helse. Dette kan gi deg en bedre forståelse av hvordan du strukturerer ditt eget essay og de ulike elementene du bør inkludere.

Gjør forskningen

Når du har en oppgaveerklæring og disposisjon, er det på tide å begynne å forske på essayet om mental helse. Dette er et viktig skritt, siden det vil bidra til å sikre at essayet ditt er nøyaktig og godt informert.

Når du undersøker essayet om mental helse, vil du se etter anerkjente kilder som er relevante for emnet ditt. Prøv for eksempel å finne vitenskapelige tidsskriftartikler, offentlige rapporter eller andre pålitelige informasjonskilder.

Hvis du ikke er sikker på hvor du skal begynne, kan du prøve å se i delen om psykisk helse på det lokale biblioteket ditt eller søke etter eksempler på essays om mental helse på nettet.

Når du tar notater fra forskningen din, sørg for å registrere forfatterens navn, tittelen på artikkelen og publiseringsdatoen. Dette vil gjøre det lettere å lage sitater for essayet ditt senere.

Å skrive essayet

Nå som du har gjort forskningen din, er det på tide å begynne å skrive essayet om mental helse. Begynn med en introduksjon som fanger leserens oppmerksomhet og gir dem en oversikt over argumentet ditt.

Kroppsavsnittene dine bør fokusere på ett sentralt punkt, og de bør støttes med bevis fra forskningen din. Sørg for å inkludere sitater i teksten hver gang du bruker informasjon fra en kilde.

Og til slutt, avslutt essayet om mental helse med en sterk konklusjon som oppsummerer hovedpoengene dine og etterlater leseren et positivt inntrykk.

Hvis du sliter med å skrive essayet ditt, kan du prøve å se på noen eksempler på essays om mental helse for inspirasjon. Bare pass på å bruke dine egne ord og ideer, og ikke plagier.

Redigering og korrekturlesing

Når du er ferdig med å skrive essayet om mental helse, er det viktig å redigere og korrekturlese det før du sender det inn. Dette vil bidra til å sikre at essayet ditt er velskrevet og fri for feil.

Begynn med å lese essayet høyt, da dette kan hjelpe deg med å oppdage feil eller vanskelige fraser. Revider deretter essayet ditt for klarhet og konsisthet. Og til slutt, korrekturles essayet ditt nøye for å fange eventuelle skrivefeil eller grammatiske feil.

Hvis du sliter med å redigere og korrekturlese arbeidet ditt, kan du prøve å lese essayet baklengs. Dette vil hjelpe deg med å fokusere på hvert ord og fange opp eventuelle feil du ellers kan gå glipp av.

Du kan også prøve å bruke en grammatikkkontroll eller la noen andre lese essayet ditt. Bare sørg for å gi deg selv nok tid til å foreta revisjoner, ettersom å forhaste denne prosessen kan føre til at feil blir oversett.

100 essay-emner om mental helse

Med den detaljerte veiledningen ovenfor bør du ikke ha noen problemer med å skrive et essay om mental helse på egenhånd. Men hvis du sliter med å velge et emne, er her 100 essay-emner om mental helse du bør vurdere:

Mental Health Essay Emner om psykisk sykdom

 1. Hva er de vanligste psykiske lidelsene?
 2. Hvordan kan psykiske lidelser diagnostiseres?
 3. Hva er årsakene til psykiske lidelser?
 4. Hvordan påvirker psykisk sykdom en persons liv?
 5. Hva er behandlingene for psykiske lidelser?
 6. Finnes det noen effektive forebyggende tiltak for psykiske lidelser?
 7. Hvordan ser samfunnet på psykiske lidelser?
 8. Er det stigma rundt psykiske lidelser?
 9. Hva er utfordringene ved å leve med psykiske lidelser?
 10. Hvordan påvirker psykiske lidelser forhold?

Mental Health Essay Emner om mental helsebehandling

 1. Hva er de ulike typene psykisk helsebehandling?
 2. Hvor effektiv er psykisk helsebehandling?
 3. Hva er bivirkningene av psykisk helsebehandling?
 4. Hvordan kan man få tilgang til psykisk helsebehandling?
 5. Hvem gir psykisk helsebehandling?
 6. Hva er utfordringene med psykisk helsebehandling?
 7. Kan psykisk helsebehandling tvinges fram?
 8. Hvilke rettigheter har pasienter med psykisk helse?
 9. Hvordan påvirker psykisk helsebehandling en persons liv?
 10. Finnes det noen alternativer til psykisk helsebehandling?

Mental Health Essay Emner om mental helse på arbeidsplassen

 1. Hva er konsekvensene av dårlig psykisk helse på arbeidsplassen?
 2. Hvordan kan dårlig psykisk helse på arbeidsplassen forebygges?
 3. Hva er utfordringene med å håndtere psykisk helse på arbeidsplassen?
 4. Hvordan kan arbeidsgivere støtte ansatte med psykiske problemer?
 5. Hvordan påvirker psykisk helse produktiviteten på arbeidsplassen?
 6. Hva er de juridiske konsekvensene av dårlig psykisk helse på arbeidsplassen?
 7. Hvordan påvirker psykisk helsediskriminering arbeidsplassen?
 8. Hva er noen vellykkede tiltak for psykisk helse på arbeidsplassen?
 9. Hvordan kan arbeidsgivere skape en psykisk sunn arbeidsplass?
 10. Hvilken rolle spiller ledelsen i å støtte ansatte med psykiske problemer?

Essay om mental helse om psykisk helse i skolen

 1. Hvordan påvirker dårlig psykisk helse akademiske prestasjoner?
 2. Hvilke konsekvenser har mobbing for psykisk helse?
 3. Hvordan kan skolene skape et positivt og støttende miljø for elever med psykiske problemer?
 4. Hva er lærernes rolle i å støtte elever med psykiske problemer?
 5. Hva er noen effektive intervensjonsstrategier for psykiske problemer i skolen?
 6. Hvordan kan skolerådgivere støtte elever med psykiske problemer?
 7. Er det noen juridiske implikasjoner for skoler angående psykisk helse?
 8. Hva er utfordringene med å implementere programmer for psykisk helse i skolen?
 9. Hva er noen vellykkede eksempler på psykisk helsetiltak i skolen?
 10. Hvordan kan stigmatisering av psykisk helse adresseres i skolen?

Essay-emner om mental helse om barns mentale helse

 1. Hva er de vanligste psykiske lidelsene hos barn?
 2. Hvordan kan psykiske lidelser hos barn diagnostiseres?
 3. Hva er årsakene til psykiske lidelser hos barn?
 4. Hvordan påvirker psykiske lidelser et barns liv?
 5. Hva er behandlingene for psykiske lidelser hos barn?
 6. Finnes det noen effektive forebyggende tiltak for psykiske lidelser hos barn?
 7. Hvordan ser samfunnet på psykiske lidelser hos barn?
 8. Er det noe stigma rundt psykiske lidelser hos barn?
 9. Hva er utfordringene ved å leve med en psykisk lidelse som barn?
 10. Hvordan påvirker psykiske lidelser forhold?

Mental Health Essay Emner om psykiske lidelser

 1. Hva er forskjellen mellom paranoia og angstlidelser?
 2. Hvordan er depresjon og spiseforstyrrelser forskjellig?
 3. Hva er PTSD, og ​​hvordan skiller det seg fra andre angstlidelser?
 4. Hva er årsakene til schizofreni?
 5. Er det forskjell på psykisk lidelse og galskap?
 6. Hvordan diagnostiserer eksperter kliniske versus miljømessige psykiske sykdommer?
 7. Er det en genetisk komponent til psykiske lidelser?
 8. Hvordan håndterer ulike kulturer psykiske lidelser?
 9. Hva er forskjellen mellom et nervøst sammenbrudd og et psykisk sammenbrudd?
 10. Hva er noen av de vanligste alternative behandlingene for psykiske lidelser?

Essay-emner om mental helse om den mentale helsen til veteraner

 1. Hva er de vanligste psykiske lidelsene blant veteraner?
 2. Hvordan påvirker militærtjeneste psykisk helse?
 3. Hva er risikofaktorene for psykiske lidelser blant veteraner?
 4. Hva er behandlingene for psykiske lidelser blant veteraner?
 5. Er det noen effektive forebyggende tiltak for psykiske lidelser blant veteraner?
 6. Hvilke psykiske helseproblemer er spesifikke for veteraner og ikke sivilbefolkningen?
 7. Hvordan håndterer Veterans Affairs-systemet psykiske lidelser?
 8. Hva er utfordringene med å diagnostisere og behandle psykiske lidelser blant veteraner?
 9. Hva er noen vellykkede eksempler på mental helsetiltak for veteraner?
 10. Hvordan kan stigmaet rundt psykisk helse adresseres blant veteraner?

Mental Health Essay Emner om alternative mentale helseterapier

 1. Hva er kunstterapi, og hvordan fungerer det?
 2. Hva er musikkterapi, og hvordan fungerer det?
 3. Hva er dramaterapi, og hvordan fungerer det?
 4. Hva er fordelene med å bruke alternative psykiske helseterapier?
 5. Er det noen risiko forbundet med å bruke alternative psykiske helseterapier?
 1. Hvordan er alternative psykiske helseterapier sammenlignet med tradisjonelle terapier?
 2. Hva er utfordringene ved å bruke alternative psykiske helseterapier?
 3. Finnes det noen vellykkede eksempler på bruk av alternative psykiske helseterapier?
 4. Hvordan kan stigmaet rundt psykisk helse adresseres gjennom alternative terapier?
 5. Hvilken rolle spiller alternative psykiske helseterapier i behandlingen av psykiske lidelser?

Mental Health Essay Emner om utdaterte mentale helseterapier

 1. Hva er forskjellene i hvordan psykisk helse ble behandlet for 100 år siden og hvordan den behandles i dag?
 2. Hva er noen utdaterte psykiske helseterapier som ikke lenger brukes?
 3. Hvorfor ble mental helseterapi fra 50-tallet ansett som effektive på den tiden?
 4. Hvordan har psykisk helseterapi utviklet seg det siste tiåret?
 5. Er det noen risiko forbundet med å bruke disse utdaterte terapiene?
 6. Hva kan vi lære av disse utdaterte terapiene?

Essay-emner om mental helse om teknologiens innvirkning på mental helse

 1. Hvordan har sosiale medier påvirket mental helse?
 2. Er det noen fordeler med å bruke teknologi i behandling av psykiske lidelser?
 3. Er det noen risiko forbundet med å bruke teknologi for å behandle psykiske lidelser?
 4. Hvordan påvirker nettmobbing psykisk helse?
 5. Hva er virkningen av sosiale medier på kroppsbilde og spiseforstyrrelser?
 6. Hvordan påvirker teknologiavhengighet mental helse?
 7. Hva er utfordringene med å behandle psykiske lidelser forverret av teknologi?
 8. Hva er noen vellykkede eksempler på bruk av teknologi for å behandle psykiske lidelser?
 9. Hvordan kan stigmaet rundt psykisk helse adresseres gjennom teknologi?
 10. Hvilken rolle spiller teknologi i behandling av psykiske lidelser?

Mental helse essay emner om traumer og psykisk helse

 1. Hva er traumer?
 2. Hvordan påvirker traumer psykisk helse?
 3. Hva er risikofaktorene for å utvikle psykiske lidelser etter traumer?
 4. Hva er behandlingene for psykiske lidelser forårsaket av traumer?

Med disse 100 essay-emnene om mental helse kombinert med en liste over nyttige skrivetips, bør du være på god vei til å skrive et flott essay om mental helse. Bare husk å velge et emne du brenner for, og gjør litt research for å finne pålitelige kilder.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Maia Crooks Jr

Last Updated: 12/30/2023

Views: 5376

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Maia Crooks Jr

Birthday: 1997-09-21

Address: 93119 Joseph Street, Peggyfurt, NC 11582

Phone: +2983088926881

Job: Principal Design Liaison

Hobby: Web surfing, Skiing, role-playing games, Sketching, Polo, Sewing, Genealogy

Introduction: My name is Maia Crooks Jr, I am a homely, joyous, shiny, successful, hilarious, thoughtful, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.