78 emneideer for psykisk sykdom å skrive om og essayprøver | IvyPanda® (2023)

Innholdsfortegnelse

 1. 💡 Mest interessante emner for psykiske lidelser å skrive om
 2. 👍 Gode essay-emner om psykiske lidelser
 3. 💯 Gratis essay-emnegenerator for psykiske lidelser
Vi vil skrive et tilpasset essay spesielt for deg for kun 11,00 9,35/side. Lær mer

🏆 Beste temaideer for psykisk sykdom og essayeksempler

 1. Psykisk sykdom og effektive behandlinger

  Årsaker til psykiske lidelser Generelt har ikke årsakene til flere psykiske lidelser blitt fastslått og forblir ukjente.» Forskning på problemet har imidlertid fastslått at tilstanden i mange tilfeller utvikler seg som et resultat av […]

 2. Sosialt nettverk og personlig tap blant unge voksne med psykiske lidelser og deres foreldre: et familieperspektiv

  Dette gjør foreldrene til unge voksne med psykiske lidelser deprimerte og håpløse. Faktisk trenger unge voksne med psykiske lidelser og deres foreldre støtte fra alle medlemmer av samfunnet.

 3. Hvordan takler mennesker som er merket med en psykisk sykdom sin stigmatisering?

  Det er fem antagelser om det viktige å forstå i bunn og grunn et biologisk problem, problemene til funksjonshemmede er på grunn av funksjonshemmingen, det funksjonshemmede individet blir utsatt, funksjonshemmingen er et kjernebegrep i […]

 4. Hvordan media påvirker samfunnets syn på psykisk sykdom

  I følge Francis et al, reflekterer den observerte utviklingen i medieinnramming av psykiske lidelser i Australia dyptliggende bekymringer med arten av oppfatninger generert fra rapportering av tilfeller av psykiske lidelser i både kringkasting og […]

 5. Moralsk behandling av psykisk sykdom

  Før det 19. århundre var innesperring og bruk av mekaniske begrensninger utbredt behandlingsmåte for pasienter som var psykisk syke i mange deler av verden.

 6. Bipolar lidelse i muslim og diskriminering av mennesker med denne psykiske sykdommen

  Imidlertid mener den største andelen muslimer at det er en betydelig sammenheng mellom psykiske sykdommer som bipolar lidelse og onde ånder.

 7. Psykisk sykdom som et tema for den gule bakgrunnen

  Som det fremgår av romanen, er grunnen til at fortelleren og ektemannen John bestemte seg for å tilbringe sommerferien i et bortgjemt herskapshus at dette viste seg å være gunstig for fortellerens mentale tilstand.

 8. Medisinske problemer: Psykisk sykdom

  Den andre effekten av diagnose av psykiske lidelser er psykose; dette refererer til en pasients opplevelse av å miste kontakten med virkelighetens aspekter.

 9. Barns psykiske lidelser og dens virkninger på foreldre

  Det er mangel på forskning på effektene av psykiske lidelser i barndommen på foreldrene. I dette synet ser det ut til at innvirkningen av psykiske lidelser i barndommen på livet til foreldrene er undervurdert.

 10. Fører økonomisk usikkerhet til psykisk sykdom?

  For å løse problemet, utvikler forskerne åtte alternative mål for økonomisk usikkerhet og undersøker forholdet til to mål for mental helse, bruker australske paneldata som er rike på elementer om økonomiske forventninger […]

 11. Psykisk sykdom i det kreative sinnet

  Ironisk nok ga innholdet i karakteren hans som fungerte som en kilde til hans depresjon ham verktøyene han trengte for å redde nasjonen.

 12. Psykisk sykdom gjennom politikkglasset

  I følge Hartley og Lambert er et av argumentene for CMHC-loven knyttet til innføringen av samfunnsbasert omsorg sett på som den mest hensiktsmessige psykoterapien for personer med psykiske lidelser.

 13. Den kulturelle konstruksjonen av psykiske lidelser

  Gjennomgangen av de gitte kildene bidrar til å tilegne seg kunnskap som er nødvendig for å spore utviklingen av den kulturelle konstruksjonen av psykiske lidelser og bestemme de viktigste endringene.

 14. Psykisk sykdom og hjemløshet i USA

  Derfor er det behov for å etablere omfattende retningslinjer for å håndtere problemet med psykiske lidelser blant hjemløse i alle regioner i USA.

 15. Analysen av psykisk sykdom og våpenvold

  Analysen av kriminalitet og menneskers psykiske helse inneholder ikke bare effekten av påført skade på ens mentale stabilitet, men også den potensielle disposisjonen til personer med psykiske lidelser for voldelig atferd.

 16. Fengslede kunder med psykiske lidelser

  Som en konklusjon på casestudien kan man foreslå at sammenhengen mellom sosial stigma og psykologisk atferd følges nøye gjennom eksemplet med den innsatte, fengslet for å ha myrdet sin egen datter.

 17. Forekomst av psykisk sykdom på australske arbeidsplasser

  Australian Institute of Health and Welfare er utstyrt med ansvaret for å samle inn data relatert til psykiske lidelser i ulike selskaper over hele landet for å fastslå hvilken innflytelse sykdommene har […]

 18. "Darkness Visible" og "An Unquiet Mind": Psykisk sykdom

  Beistet av manisk depresjon som lever i professoren er en duplicity skapning hvis trang resulterer i splittelse av kvinnens stemninger og handlinger, og dermed presser henne til enten de ytterste ytterpunktene av seksuell […]

 19. Psykisk sykdom hos barn og dens virkninger på foreldre

  Den høyeste andelen av deltakerne vil være elever og foreldre som er ofre for denne situasjonen. De fleste av deltakerne som er involvert i denne studien er studenter fra universitetet og deres foreldre.

 20. Psykisk sykdom i rekkene

  For å fortsette med symptomene som manifesteres i oppførselen til den nye sjefen, er det nødvendig å fremheve at han ikke klarer å kontrollere følelsene sine i henhold til informasjonen rapportert av hans underordnede, han er ikke i stand til […]

💡 Mest interessante emner for psykiske lidelser å skrive om

Få din 100 % originale oppgave om ethvert emne ferdig på så lite som 3 timer. Lær mer
 1. Psykisk sykdom med masseskyting

  Under responsen deres var åstedet fullt av mennesker, noe som gjorde det vanskelig for politifolk å gjøre jobben sin og utsatte personalet for det skremmende bildet.

 2. Humorterapi for pasienter med psykiske lidelser

  Dermed konsentrerte forskerne seg om humor som en av de mest verdifulle komponentene i terapien, med potensial til å føre til positive pasientresultater.

 3. Komorbiditet av rusmisbruk og psykisk sykdom, tilknyttede komplikasjoner og tilnærminger til omsorg

  Forfatterne har funnet at den høyeste komorbiditeten er mellom S.A. og schizofreni, og den laveste var ved S.A. og depressiv sykdom. Det er derfor mulig å konkludere med at forekomsten av dødelighet er alarmerende høyere i […]

 4. "Psykisk sykdom" og "Mental Imagery": Veiledet forskning

  De to begrepene som er valgt for denne veiledede forskningen er "psykisk sykdom" og "mental imagery". Spørsmål som følgende stilles ofte: Er mennesker med psykiske lidelser ansvarlige for atferden sin?

 5. Anorexia Nervosa som en psykisk sykdom

  Mens de sporer historien til sykdommen, har mange forfattere kommet til den konklusjon at sykdommen til en viss grad skyldes levemåten som folk har adoptert gjennom årene, og også […]

 6. Psykologi: "Recovery from Mental Illness" av Anthony

  Det samfunnsbaserte mentale behandlingssystemet, som artikkelen viser, er basert på den nye omfattende tilnærmingen til spørsmål om psykisk helse, som ikke bare viser konsekvensene av sykdommen, men dens dypere […]

 7. Psykisk sykdom rundt om i verden: Sosiokulturelle og genetiske aspekter

  Å diskutere forholdet mellom sosiopolitisk konsept om menneskers kulturelle identitet og graden av deres mottakelighet for psykiske lidelser representerer en viss utfordring, spesielt gitt det faktum at etiologien til slike sykdommer ikke har […]

 8. Tenåringer, psykiske lidelser og våpen

  I det siste har bekymringen økt på grunn av tilfeller der tenåringer får tilgang til våpen lagret i hjemmene deres på steder som er ulåst.

 9. Psykisk sykdom: Atferdshelse og fellesskap

  Artikkelen 'Menskeprinsipper for samfunnshelse: En 40 års casestudie' omhandler prinsippene for CMHC og dens mål, artikkelen 'Alle veier fører til samfunnsbasert omsorg fremhever viktigheten av fellesskapsbasert […]

 10. Årsakssammenheng og årsaks- og etiologiske faktorer ved forskjeller i psykiske lidelser

  Psykisk sykdom anses å være et genuint medisinsk fenomen, og årsakene er forklart fra et medisinsk synspunkt.

 11. "Mirakel i celle nr. 7": Representasjonen av psykisk sykdom

  Til slutt viser ingenting å være til noen hjelp: Yong-gu blir utpresset av systemet til å tilstå og henrettet på datterens bursdag.

 12. Forårsaker overgrep fra ektemann psykisk sykdom hos kvinner?

  Og igjen av dette tallet ble 165 av dem misbrukt av ektemenn, hvorav 38 hadde en vanlig lidelse. Av de 128 som hadde en vanlig lidelse, ble 38 av dem misbrukt av […]

 13. Psykisk sykdoms forhold til kriminalitet

  Til tross for denne bakgrunnsforskningen på ADHD, er det viktig å gjennomføre en mer grundig karaktervurdering av et barn med diagnosen den psykiske tilstanden.

 14. Innsamling av kvantitative data for behandling av psykiske lidelser

  Avslutningsvis har dette essayet undersøkt prøvetaking som en kvantitativ forskningsmetode rasjonelt og dens innflytelse på å generere avgjørende data for behandling av psykiske lidelser.

 15. Reseptfrie legemidler vs. reseptbelagte legemidler i behandling av psykiske lidelser

  Det er utfordrende å avgjøre hvilken klasse av legemidler som erstatter den andre siden det er minimalt med klinisk bevis på sikkerheten til OTC-legemidler.

 16. Stigmaet ved psykiske lidelser hos primærhelsepersonell

  På den annen side angir opplevd stigma hvordan pasienter ser på stigmaet som påvirker evnen til å takle de emosjonelle og fysiske effektene av lidelsen.

📌 Enkle og enkle artikler om psykiske lidelser

Vi vil skrive et skreddersydd essay spesielt for deg! Få din første artikkel med 15 % RABATT Lær mer
 1. Rollen til psykisk sykdom spiller på psykopatisk atferd
 2. Forholdet mellom psykisk sykdom og avhengighet
 3. Variasjonene av teorier og tro om emnet psykiske lidelser
 4. Stigmaet til psykisk sykdom i det afroamerikanske samfunnet i Amerika
 5. Van Goghs forbindelser mellom kreativitet og psykisk sykdom
 6. Bruk av en kort screeningskala for estimering av forekomsten av psykiske lidelser i små områder for skoler
 7. Rollen og fordelene med dans som terapi for behandling av psykiske lidelser
 8. Bruken av musikkterapi for å helbrede psykiske lidelser
 9. Forholdet mellom psykisk sykdom og overgrep mot barn
 10. Kvinners kamp med psykiske lidelser og i samfunnet i The Yellow Wallpaper av Charlotte Perkins Gilman
 11. Det moralske dilemmaet rundt medisiner mot psykiske lidelser
 12. Det alvorlige problemet med psykisk sykdomsdiskriminering i Amerika
 13. Den psykiske sykdommen i USA
 14. Forholdet mellom psykisk sykdom og vold
 15. Temaet psykisk sykdom i Lisa Bright and Dark av John Neufeld
 16. Den nasjonale alliansen mot psykiske lidelser
 17. Problemene med hjemløshet og psykiske lidelser
 18. Kvinner som lever med psykisk lidelse og hjemløshetsstigma
 19. Vincent Van Goghs psykiske lidelse gjenspeiles i hans selvportretter
 20. Storbritannias strafferettssystem, kriminalitet og psykisk sykdom

👍 Gode essay-emner om psykiske lidelser

Vi vil skrive et tilpasset essay spesielt for deg for kun 11,00 9,35/side. Lær mer
 1. Bruken av lobotomi som en terapeutisk løsning for psykiske lidelser
 2. Storbritannias system for strafferett og psykisk sykdom
 3. Hvorfor psykisk sykdom har endret amerikanske syn
 4. Arbeide med unge mennesker som sliter med psykiske lidelser
 5. Beskyttelse og advokatvirksomhet for personer med psykiske lidelser
 6. Veteran psykisk sykdom og systembegrunnelsesteori
 7. Forstå forholdet mellom psykisk sykdom og etnisitet
 8. Teorier og konspirasjoner knyttet til Vicent Van Goghs psykiske lidelse
 9. Bruk av kunst og dans for å behandle psykiske lidelser
 10. Understanding Mental Illness Health People 2000
 11. De negative stigmaene knyttet til psykisk sykdom av Elyn Saks
 12. Tema for psykisk sykdom i den gule Bakgrunn
 13. Utbredelsen av psykisk sykdom i USA
 14. Stigma og stereotyper av psykisk sykdom
 15. Den offentlige oppfatningen av barn med psykiske lidelser
 16. Forstå virkningen av stigma på mennesker med psykiske lidelser
 17. Behandling og forpliktelsesterapi på psykiske lidelser
 18. The Struggle of Lia with mental Illness in Wintergirls , en roman av Laurie Halse Anderson
 19. Typer psykiske lidelser: psykoser, nevroser, forsvarsmekanismer
 20. Myten om psykisk sykdom av Thomas Szasz Sammendrag
 21. Hva forårsaker epidemien av psykisk sykdom i USA?
 22. Vold og psykisk sykdom i masseskyting og løsningen

💯 Gratis essay-emnegenerator for psykiske lidelser

Hva skal avisen handle om?

Vi hjelper deg med brainstorming av gode ideer om
Mentalt sykfor papiret ditt på et blunk!

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Madonna Wisozk

Last Updated: 10/06/2023

Views: 5386

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Madonna Wisozk

Birthday: 2001-02-23

Address: 656 Gerhold Summit, Sidneyberg, FL 78179-2512

Phone: +6742282696652

Job: Customer Banking Liaison

Hobby: Flower arranging, Yo-yoing, Tai chi, Rowing, Macrame, Urban exploration, Knife making

Introduction: My name is Madonna Wisozk, I am a attractive, healthy, thoughtful, faithful, open, vivacious, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.