Hvor lenge varer Volkswagen-motorer? - Wheels Geek (2023)

Eier du en Volkswagen-bil? Eller planlegger du å kjøpe en Volkswagen og lurer på hvor lenge motoren kan vare? Levetiden til en motor avhenger vanligvis av hvor godt bilen blir tatt vare på og hyppigheten av service.

De fleste Volkswagen-motorer på dagens veier er designet for å vare så langt som over 100 000 miles. Dette forklarer hvorfor kjørelengde brukes som hovedfaktoren når det gjelder å evaluere varigheten til en motor. La oss dykke dypt inn i Volkswagen-motoren for å gi deg et klart bilde av levetiden.

Hva er levetiden?

Hvor lenge varer Volkswagen-motorer? - Wheels Geek (1)

Svaret er enkelt og komplekst: Det hele begrenser seg til motordelene. Motoren behandler deg slik du behandler motoren. Riktig stell og vedlikehold, og du vil ikke være bekymret for "Hvor mange miles kan jeg få ut av motoren min?".

Ta bilen til service ofte, følg alle reparasjonsvarsler og kjør den med litt kjærlighet, og den kan vare 200 000 miles eller mer. Uansett motormodell er det ingen garanti for at den vil tjene deg for alltid. Det beste du kan gjøre er å vedlikeholde og vedlikeholde den på riktig måte.

Volkswagen-motoren består av flere kompliserte deler som trenger høy funksjonalitet og omsorg for å oppnå lang levetid. Disse delene er designet for å øke effektiviteten til motoren din. Når en motordel svikter, må du bytte den umiddelbart, ellers bærer du risikoen for å skade hele motoren.

I tillegg,erstatte skadede motordeler er verken billigheller ikke en enkel affære, da arbeidskraften alene kan koste alt fra $1000 til $1800. En skadet motordel setter eieren i en situasjon der han eller hun må revurdere kjøp av ny maskin. Beslutningen avhenger normalt av kjøretøyets nytte og økonomiske verdi.

Likevel er det ting som standard stell og vedlikehold av motoren din ikke kan overvinne. De generelle problemene som følger med diesel- og DSG-motorer er bare utenfor vår kontroll. Imidlertid kan et tidsriktig filter, tennplugg og oljeskift gå langt.

Så hvor lenge varer en Volkswagen-motor? Vel, hvis du kjøper et kjøretøy med en riktig motor, er det helt opp til deg å sørge for at det varer så lenge som produsenten designet det for å vare og eller enda lenger enn det.

Faktorer som påvirker motorens levetid

Hvor lenge varer Volkswagen-motorer? - Wheels Geek (2)

Materiale Makeup

Det er åpenbart at alle motorer er laget av metall, men typen metall som brukes avgjør motorens holdbarhet. De vanlige materialene som brukes til å lage motorer er jern, aluminium eller en kombinasjon av jern og aluminium.

Jernbaserte legeringer er mer å foretrekke av produsenter på grunn av deres holdbare indeks og evne til å tåle høyere temperaturer uten at det går på bekostning av funksjonalitet. Jern brukes mest til å lage i motorblokken, mens aluminium ofte brukes istempler, sylinderhoder og sylinderblokker.

Teknologifremskritt

Forskning tyder på detmotorer produsert i dag har en høyere standard enn førfordi de er konstruert med bedre materialer, testet grundig og har bedre innovative konturer enn før. De nye standardene har resultert i mindre slitasje, økt effektivitet og reduserte utslipp.

Kjørevaner

I hvilken grad motoren din fungerer bestemmer levetiden. Rask nedbremsing eller akselerasjon, tauing av massiv last og redlining av turtall gir mye belastning på motoren, og forkorter dermed levetiden.

Vedlikehold

I likhet med kjørevanene er denne faktoren helt opp til eieren av kjøretøyet. Sørg alltid for at du er oppdatert med rutinemessig vedlikehold for motorfiltrene, væskene og alle systemene som motoren din er avhengig av.

Hold et øye med motoroljetrykksensoren hele tiden og sørg for at den fungerer bra. Dessuten fungerer en motor sammen med andre bilsystemer, inkludert kjøle-, eksos-, elektriske og transmisjonssystem. Hvis alle disse systemene ikke fungerer som de skal, kan motoren bli slapp, og dermed minimere effektiviteten og levetiden over tid.

Hva er den mest pålitelige VW-motoren?

Hvor lenge varer Volkswagen-motorer? - Wheels Geek (3)

I motsetning til tidligere generasjoner av Volkswagen-motorer,moderne motorer er mer effektive, kraftige og langvarige. Jeg liker EA888 1,8L-motoren. Forskning har vist at det er den mest pålitelige, lett tilgjengelige og beste Volkswagen-motoren der ute.

Motoren kommer med avansert sportsmotorteknologi, som inkluderer variabel ventiltiming, lette interne motordeler, non-stop drivstoffinnsprøytning, lavt belastning drivstofforbruk og portdrivstoffinnsprøytning, blant andre funksjoner.

Som om det ikke er nok, har EA888 blitt utmerket på grunn av sin høyere drivstofføkonomi. Motoren gir opptil 17 prosent reduksjon av drivstofforbruket sammenlignet med andre motormotorer. Andre bemerkelsesverdige egenskaper ved VW-motoren er reduksjon i vekt, friksjon og dets effektive eksoskjølesystem.

Tips om hvordan du oppnår bilens score for motormil

Hvor lenge varer Volkswagen-motorer? - Wheels Geek (4)

Som nevnt ovenfor anslås alle Volkswagen-motorer å vare i omtrent 100 000 miles. For å være sikker på at du treffer dette merket og utover, gjør følgende;

Regelmessig oljeskift

Dårlig olje vil påvirke den riktige funksjonaliteten til din Volkswagen-motor. Pass på at du bytter motorolje ofte for å unngå slike problemer.

Håndter reparasjoner raskt

Det er tilrådelig å være svært oppmerksom på bilmotoren din for den minste reparasjon som kreves. Enhver liten reparasjon som må gjøres bør gjøres raskt før den øker. Dette vil til syvende og sist sikre at du får det beste ut av bilen og motoren.

Hold motoren ren

Smuss vil resultere i en defekt motor. Sørg alltid for å gjøre sporadiske motoroppryddinger. I dette tilfellet, tørk av alt oljesøl og flekker rundt og i motoren, da disse fanger opp støv og gjør motoren skitten.

Holder på med vedlikeholdsrutiner

Observeranbefalte rutiner for motorsjekkog sørge for at vedlikehold utføres av fagfolk. Husk at noen mennesker er her ute for å tjene penger på den defekte motoren din. Hvis du kan, ta den med til forhandleren din hvis de tilbyr vedlikehold som en ettersalgsservice.

Lytt til bilen din

Det er viktig å holde et øre for støy som kan komme fra kjøretøyet ditt og få det sjekket umiddelbart. Få mekanikeren din til å sjekke og finne ut hva som er årsaken til de merkelige lydene.

Høy kjørelengde Volkswagen-motorproblemer å se

Hvor lenge varer Volkswagen-motorer? - Wheels Geek (5)

Når vi snakker om langsiktig pålitelighet, er Volkswagen i alle størrelser og fasonger noen av de kjøretøyene med lengst levetid du vil finne på veiene våre i dag. Dessverre, uavhengig av hvem som kjører kjøretøyet, kan høy kjørelengde også komme med ytterligere problemer. Så, bør du være på utkikk etter?

Volkswagen TDI oljepumpe feil

Dette problemet er vanligvis forårsaket av mangel på oljetrykk, noe som resulterer i en støyende motor og endelig stopp. Oljepumpen er hovedårsaken til dette, og forårsaker skade på motoren for tusenvis av dollar. Problemet er spesielt vanlig med motorer med høy kjørelengde. Hvis du får en raslende eller bankelyd fra din Volkswagen, stopp ved din nærmeste bilverksted og få løst problemet før du kan fortsette. Det er absolutt ikke billig å bytte olje, men det er relativt billigere enn å bytte ut motormotoren.

Registerreimfeil

Et registerreim er en forsterkende gummi som forbinder toppen og bunnen av motoren. Med tiden strekker beltet seg normalt, sprekker og slites ut. For de fleste Volkswagen-modeller gjøres en utskifting etter 60 000 miles, og du må holde deg til denne tidsplanen.

Med en ødelagt registerreim er det potensiell skade på motoren. Det kan føre til skadede stempler, bøyde ventiler og lengre reparasjonstider. Ikke ta en risiko som kan skade motoren din. Bare skift ut beltet når det er forfall, og dette vil spare deg for mye tid fra fremtidige uforutsette feil og uventede utgifter.

Overføringsproblemer

Dette er et problem som ofte forårsakes av slitasje på de interne transmisjonsdelene til en motor. Ved omtrent 60 000 til 100 000 miles er dette normalt en kritisk tid hvor du må sjekke giroljen og sørge for at den holdes ren. Dette er for å unngå intern slitasje, dannelse av rusk som forårsaker blokkering og fastklebning av solenoider.

Volkswagen TDI turbolader feil

Turbofeil er normalt forårsaket av oljeforurensning eller akselsvikt. For å unngå dette, sørg alltid for at du skifter olje regelmessig. Enda viktigere, bruk en type olje av høy kvalitet. Hvis du merker at Volkswagen sutrer eller produserer for mye røyk, sørg for å få den sjekket før problemet forverres og påvirker andre funksjoner i kjøretøyet.

Volkswagen Battery Junction Block Fires

Dette er et problem som følge av feil ledninger. Noen ganger kan du lukte eller se at det kommer røyk fra panseret, og plutselig stopper bilen og vil ikke starte. Dette er et vanlig problem for gamle generasjons biller. Vanligvis er ikke dette et problem som bør gjøre deg bekymret.

Det er imidlertid irriterende og kan sette deg fast, spesielt når du har en nødsituasjon. Hvis du opplever noen elektriske problemer med kjøretøyet ditt, må du først kontrollere koblingsblokken. Deretter må du kontrollere at alle ledninger er i orden, da dette er strømsystemet for motoren din.

Hvor lenge varer Volkswagen-motorer? - Wheels Geek (6)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jeremiah Abshire

Last Updated: 10/16/2023

Views: 6173

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jeremiah Abshire

Birthday: 1993-09-14

Address: Apt. 425 92748 Jannie Centers, Port Nikitaville, VT 82110

Phone: +8096210939894

Job: Lead Healthcare Manager

Hobby: Watching movies, Watching movies, Knapping, LARPing, Coffee roasting, Lacemaking, Gaming

Introduction: My name is Jeremiah Abshire, I am a outstanding, kind, clever, hilarious, curious, hilarious, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.