Hvor mye koster det å kjøre en romvarmer? | Inspirer til ren energi (2023)

Hvor mye koster det å kjøre en romvarmer?

Romvarmere kan bruke alt fra 750 watt til 3000 watt. Store varmeovner krever enorme mengder energi å kjøre. Imidlertid brukes de mest sannsynlig bare i kommersielle og industrielle omgivelser. Den gjennomsnittlige boligvarmeren har to hovedvarmeinnstillinger, lav og høy. Den lave innstillingen trenger 750 watt for å kjøre, mens den høye innstillingen tar 1500 watt.

Grovt sett vil det koste rundt $0,20 å kjøre en 1500-watts varmeovn i én time. Dette kan virke som en svært lav kostnad, men du må vurdere hvor lenge og hvor ofte du bruker romvarmeren. Hvor mange timer per dag kjører du romvarmeren? Bruker du varmeovnen din hver dag? For eksempel, hvis du kjører en varmeovn på hjemmekontoret i kjelleren i 8 timer om dagen, kan du forvente å betale $1,60 per dag. Hvis det er gjennomsnittlig 21 arbeidsdager i en måned, kan du forvente å legge til rundt $33,60 per måned til strømregningen din for å drive romvarmeren. Dette er bare ett scenario med en uendelig mengde muligheter.

Kostnadene avhenger av bruken av varmeovnen din. Hvis det er en absolutt nødvendighet å bruke en varmeovn til en lav pris, må du kanskje vurdere å iverksette tiltak for å sikre at du ikke trenger å kjøre varmeovnen konstant mens du er i rommet. Se på måter å isolere plassen din på bedre, ha på ekstra klær eller hva som skal til for å holde varmeovnens driftstid på et minimum.

Hvor mye koster en romvarmer i måneden?

Prisen noen betaler for å kjøre varmeovnen sin hver måned avhenger helt av hvor mye de bestemmer seg for å bruke den. Kjører de den 8 til 10 timer om dagen, 7 dager i uken, eller bare en time noen dager i uken for å varme opp et lite rom mens det er okkupert? Hvis den gjennomsnittlige 1500-watt varmeovnen koster rundt $0,20 per time å kjøre som vi nevnte, kan du raskt finne ut hvor mye den månedlige strømregningen din vil øke ved å multiplisere den totale brukstiden med $0,20.

Bruker varmeovner mye strøm?

Mengden elektrisitet som brukes av en romvarmer varierer etter merke, merke og modell. Du kan finne ut hvor mye strøm varmeovnen din bruker ved å sjekke bruksanvisningen eller etikettene som er direkte festet til varmeren for informasjon om bruk. Hvis ikke, sjekk brukerhåndboken. Men som vi nevnte tidligere, bruker den gjennomsnittlige varmeovnen 750 watt strøm på lav varmeinnstilling og 1500 watt på høy varmeinnstilling. Så hva betyr det? Det er vanskelig å avgjøre om det er mye elektrisitet uten noen referanseramme. La oss sammenligne hvor mye strøm en varmeovn bruker med andre vanlige husholdningsapparater:

 • TVer: TV-apparater kan bruke alt fra 80 watt til 400 watt.
 • Datamaskiner: Datamaskiner er bygget for å bruke opptil 400 watt strøm, men det gjør de sjelden.
 • Kjøleskap: Et gjennomsnittlig husholdningskjøleskap kan bruke alt fra 100 watt til 250 watt.
 • Oppvaskmaskiner: Den gjennomsnittlige oppvaskmaskinen bruker 1800 watt for å kjøre en komplett syklus.
 • Blendere: En blender bruker vanligvis rundt 400 watt for å fungere.
 • Vifter: Den gjennomsnittlige tårnviften tar omtrent 100 watt. Den gjennomsnittlige takviften tar i mellomtiden alt fra 15 watt til 90 watt å kjøre.

Som du kan se, bruker en varmeovn betydelig mer strøm i forhold til dine vanlige husholdningsapparater. Det kan konkluderes med at en varmeovn bruker mye strøm.

Er det billigere å kjøre varmeovner eller sentralvarme?

Totalt sett bruker varmeovner mindre strøm sammenlignet med sentralvarme. Den gjennomsnittlige romvarmeren bruker mellom 750 watt og 1500 watt. Det gjennomsnittlige HVAC-systemet i hjemmet bruker mellom 3000 watt og 3500 watt. Dette beløpet er mer enn det dobbelte av elektrisiteten som trengs for å drive en romvarmer. Selv om det kan bruke mindre strøm og derfor koster mindre, når du vurderer størrelsen på området som må varmes opp, kan et HVAC-system være det bedre alternativet. Romvarmere er ikke like effektive når det gjelder å varme opp store områder som et fullt hjem. For eksempel, hvis du var ute etter å prøve å varme opp alle områder av hjemmet ditt med varmeovner versus å bruke et HVAC-system, ville det til slutt være mer ineffektivt og koste mer i det lange løp. Hvis du ønsker å varme opp et enkeltrom mens det er okkupert, kan det være en mer kostnadseffektiv løsning å kjøre en varmeovn og skru ned sentralvarmen.

Hva er de forskjellige typene og størrelsene på varmeovner?

Når det gjelder å velge en varmeovn til hjemmet ditt, er det mange forskjellige typer varmeovner som alle kommer i forskjellige størrelser. Det er personlige varmeovner, romvarmere og bærbare varmeovner. Det finnes også uteovner, men vi vil fokusere utelukkende på interiøret i boligen.

Typer romvarmere:Typen varmeovn du bruker bestemmes vanligvis av området som krever oppvarming. Hver type varmeovn har sine egne fordeler for å gi den mest effektive og effektive bruken.

 • Personlige varmeovner er kompakte og kan raskt varme opp et lite område.
 • Romvarmere er beregnet på å varme opp et enkeltrom i rimelig tid til et behagelig nivå.
 • Bærbare varmeovner er bygget for å transporteres enten rundt i hjemmet, inn i garasjen eller sammen med deg for å holde deg varm under rekreasjonsutflukter.

Typer drivstoff for romvarmereMed de forskjellige typene varmeovner kommer det også drivstofftyper. Romvarmere bruker forskjellige drivstofftyper for å maksimere oppvarmingskapasiteten basert på tiltenkt formål.

 • Gassvarmere bruker vanligvis enten flytende propan eller naturgass til drift. Infrarøde varmeovner varmer ikke nødvendigvis opp luften i rommet så vel som andre drivstofftyper, men de gir varme direkte til mennesker eller spesifikke gjenstander.
 • Konveksjonsvarmer bruker naturlig luftstrøm for å varme opp et rom og tar lengre tid å gi varme, men når de først gjør det, kan de være ekstremt varme- og energieffektive.
 • Panelvarmere bruker vanligvis både konveksjon og infrarød varmeteknologi.
 • Radiatorromvarmere er elektriske, men de bruker olje til å produsere varme.
 • Varmere med flytende propan er ekstremt pålitelige og kan produsere store mengder varme i lengre perioder.
 • Romvarmere med naturgass krever dyr profesjonell installasjon, men over tid kan naturgassvarmer spare deg for drivstoffkostnader sammenlignet med flytende propanvarmere.

Space Heater StørrelseNår det kommer til størrelsen på romvarmeren du kanskje trenger, hvis gjennomsnittssoverommet i USA er 132 kvadratmeter, bør en standard 750/1500 watt elektrisk romvarmer være tilstrekkelig. Hvis du vurderer gass, vil en gassvarmer som varierer fra 2557 til 5115 BTU være ideell. Hvis gjennomsnittlig stue i USA er 340 kvadratmeter, kan en elektrisk varmeovn nærmere 3000 watt være best. For at en gassvarmer skal produsere nok varme til å varme opp en stue på 340 kvadratmeter, kan det være nødvendig med en gassvarmer som er nærmere 10 000+ BTU. Når det er sagt, kan elektriske varmeovner finnes i alle størrelser fra så lite som 500 watt til så kraftige som 4000 watt. Når det gjelder gassvarmer, kan de variere fra 1705 BTU til 13640 BTU eller mer.

Hvor mye koster det å kjøre en 1500-watts varmeovn?

Kostnaden for å kjøre en 1500-watts varmeovn avhenger av hvor mye energiselskapet ditt belaster deg for strøm. I USA betaler imidlertid den gjennomsnittlige husholdningen et sted rundt $0,20 i timen for å drive sin elektriske varmeovn. Hvis du tar dette gjennomsnittet, kan du bestemme et estimat for hvordan strømregningen din kan se ut når du bruker en varmeovn innendørs.

Hva er fordelene med varmeovner?

Det er mange fordeler med å eie en varmeovn. For det første er de rimelige, og om nødvendig kan de kjøpes samme dag. Hvis du har varmebehov, kan du umiddelbart gå ut i butikken og kjøpe en rimelig varmeovn. Å ha en hvilken som helst type HVAC eller permanent varmesystemløsning tar tid og kan være dyrt. For det andre er de ekstremt enkle å bruke. Elektriske varmeovner kobles ganske enkelt til veggen og de er klare til bruk. For det tredje kan de varme opp et rom på ganske kort tid. Til slutt er de bærbare og kan enkelt flyttes fra rom til rom.

Fordeler:

 • Rimelig og lett tilgjengelig fra enhver lokal forhandler av husholdningsvarer
 • Enkel å bruke og ukomplisert
 • Varm opp på kort tid
 • Bærbar

Hva er ulempene med varmeovner?

Det er imidlertid noen ulemper som også må vurderes. Generelt er varmeovner begrenset til små områder, og de kan bli store og dyre hvis du prøver å varme opp et stort område. I tillegg kan de være dyre hvis de blir overbrukt. Jada, hvis du bruker romvarmeren noen timer av og til for å varme opp et område som blir okkupert, vil kostnadene være minimale. Men hvis du hadde tenkt å kjøre en romvarmer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, kan kostnadene bli ekstremt dyre.

Ulemper:

 • Kan kun brukes til å varme opp mindre trange rom
 • Kanskje dyrt hvis det ikke brukes konservativt

Sparer varmeovner penger på energiregningen?

Totalt sett kan du kanskje spare penger på strømregningen ved å bruke en varmeovn hvis du bruker den riktig. Den riktige måten å bruke romvarmeren på er å varme opp ett rom om gangen mens det er okkupert. Når rommet er i bruk og du bruker romvarmeren, kan du skru ned termostaten på sentralvarmesystemet. For eksempel er du og familien din i stua om kvelden og har tenkt å tilbringe tid der sammen i flere timer. Du kan deretter skru ned termostaten på sentralvarmesystemet og stole på romvarmeren for å gjøre rommet komfortabelt mens du nyter kvalitetstid sammen med familien. Brukes riktig i situasjoner som disse, og du kan se noen kostnadsbesparelser på strømregningen.

Det har aldri vært enklere å redusere hjemmets karbonutslipp og påvirke planeten. På få minutter kan du bytte energiforsyningen til 100 % fornybar energi med Inspire og redusere hjemmets netto karbonutslipp.

For å komme i gang, besøk vårhjemmesideog skriv inn din adresse og/eller postnummer. Hvis Inspires rene energiforsyningsplaner er tilgjengelige i ditt område, kan du fortsette med å koble til verktøyet ditt og oppdage begynnelsen på konsistente månedlige energiregninger.

Få tilgang til ren energi for én fast månedlig pris – abonner i dag.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated: 04/19/2023

Views: 5323

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.