RV vindgenerator under kjøring: god eller dårlig idé (2023)

RV vindgenerator under kjøring: god eller dårlig idé (1)

Innholdsfortegnelse

RV vindgenerator under kjøring: god eller dårlig idé

Vi leter alle etter måter å redusere strømforbruket vårt i disse dager. For de fleste er det en vanskelig nøtt å knekke uten å gi opp hverdagens komfort. Med kraftselskapene som øker prisene, må vi alle finne alternativer.

Men er en vindturbin for bobilen din verdt prisen? Med mengden av besparelser du vil oppleve å kjøpe en vindturbin til bobilen din, kan det være bortkastet tid og penger. RV livsstil handler om rimelig levesett.

Det er en minimalistisk tilnærming til livet, så folk foretrekker alltid kostnadseffektive metoder. Det være seg din veireise eller campingplassbolig; det er en god idé å se etter billige måter å få ting gjort på.

Mens du bor i en bobil, riktige tiltak forenergiledelse er avgjørende.Om det er enheltidsboligeller en helgetur, hvis du ikke forvalter energiressursene dine godt nok, vil du sannsynligvis få problemer på et tidspunkt.

(Video) Dumpster Diving for Jackpots - "Way of the Ant" (Gold Copper Night Vision Goggles Books for Amazon)

For å spare kostnader, sørger mange bobilentusiaster for naturlige midler for elektrisk energi tildrive kjøretøyene sine. Ofte vil du se bobiler med vindturbiner og generatorer.

Vindenergi er et effektivt virkemiddelgratis og ren energisom kan gjøre mye forskjell for degLevekostnad.Det har imidlertid vært en debatt om hvorvidt du bør bruke vindgeneratoren mens du er på veien.

I denne artikkelen vil vi prøve å analysere hvor fruktbar eller på annen måte denne praksisen kan være oghvilke forholdsregler man bør tahvis de har en RV vindgenerator.

Behovet for å kjøre generatoren

RV vindgenerator under kjøring: god eller dårlig idé (2)For det første er det viktig å vite hvorfor du vil slå på generatoren mens du kjører. Primært avhenger det av applikasjonen, siden generatoren driver alle elektriske apparater som f.eksmikrobølgeovn, TV, varmeapparat, etc.Hvis du bruker noen av disse mens du kjører, vil det være en åpenbarbehov for kraft.

For det andre, en av de mer kritiske forbruketgår til AC på taket.Spesielt forKlasse A bobiler, det er vanligvis en dash AC og AC på taket, og begge kjører samtidig.

Nå er det et alternativ der du kan slå av AC, men husk at AC på taket gjør følgende:

 • Holder det kjølig under ekstrem varme når AC-en på dashbordet ikke fungerer
 • For å generere mer strøm på kuperte veier, kan du bruke takets AC mensslå av dashbordet AC.
 • Hvis det er passasjerer bak på bobilen din, er AC på taket et must.

Dette var noen av deprimære bruksområder for en vindgeneratormens du kjører. Du må ofte falle inn under en av de nevnte forholdene, så sjansen er stor for at du kjører generatoren uansett.

Hvor trygt er det?

RV vindgenerator under kjøring: god eller dårlig idé (3)Det er på tide å ta tak i problemet. Det er ingen skade å brukevindgenerator under kjøring. Hvis du tar vare på enet par forholdsregler,du kan gå spenningsfri med enkjører generator.

(Video) RV Europe for a Year: Our Real Cost Per Country

Sørg for at vindturbininstallasjonen er solid. Det siste du vil er at turbinen skal falle av mens du kjører.

Sørg alltid for atlagringsbatterierer kompatible med generatoren. Hvis du ikke bruker batterier, er det mer enkelt, men du vil ikke ha noen strømbackup.

Når du bruker vindgeneratorer, kan du unngå mange problemer, for eksempel statlige forskrifter og drivstofforbrukskostnader.

 • For det første er detingen restriksjoner på bæringen vindgenerator om bord.
 • For det andre er vindenergi ren og gratis energi, så du trenger ikke å bekymre deg for drivstofftanker.

Hvorfor velge en vindgenerator?

RV vindgenerator under kjøring: god eller dårlig idé (4)Vindgeneratorer har flere fordeler fremfor drivstoffdrevne generatorer. Her er en titt på noen av de beste fordelene ved å ha en vindgenerator:

 • Engangsinstallasjon

Vindgeneratorer krever enengangsinstallasjon.Når de først er montert, tar vinden seg av resten. Når den er installert, vil vindenergi ikke koste deg noe.

 • Lett alternativ

RV vindgeneratorer har en unik design, så de er ikke store. Derfor påvirker de ikke kjøretøyets effektivitet. Også deredusere kostnadene for hovedkroken oppe på campingplasser. RV-turbiner, spesielt turbiner med kort blad, er designet for stillegående drift, så det gjør kjøreopplevelsen din mer behagelig.

 • Kompatibilitet og frihet

Generatorer kommer ofte med batteriladere. Dette betyr at kompatibilitet ikke vil være en bekymring.

Hvis du bruker batterier til oppbevaring, kan du campe hvor som helst uten å bekymre deg for strømmangel. Det vil være gratis energipåfyll overalt.

(Video) Shaky start to our Trip

 • Kostnadseffektiv

Den kan drive hele bobilen din, så det er dramatiskkutter neddereisekostnad.Dessuten fungerer vindgeneratorer godt med batterier, og det er derfor det reduserer batterivedlikehold ogerstatningskostnad.

 • Færre karbonfotavtrykk

RV vindgeneratorerarbeid på lav vind, også, så den minste bris garanterer ren og uhemmet kraft. Fordi det er ren energi, bidrar du til miljøet ved å ikke legge til mer forurensning.

Ulempen med å bruke vindgeneratorer

RV vindgenerator under kjøring: god eller dårlig idé (5)Selv om vindgeneratorergir mye for pengene,det er alltid enfå ulemper for ethvert produkt. Hvis du velger en vindgenerator, vil du kanskje også vurdere følgende punkter:

 • Større turbinblader vil produsere støy. Når du reiser, kan det være irriterende, spesielt for andre reisende.
 • Det er et konstant behov forvind for å lage energi. Hvis du havner på en fuktig campingplass, kan det være lurt å ha med strømbackup.
 • Avhengig av været kan turbinene operere så lavt som bare 30 % av den totale kapasiteten.
 • I ekstremvær som f.ekstordenvær, turbiner vil sannsynligvis bli skadet.

Noen viktige forholdsregler

RV vindgenerator under kjøring: god eller dårlig idé (6)Selv om det er trygt å kjøre med generatoren på, er det en god idé å ta noen ekstra forholdsregler. På denne måten kan du redusere risikoen for eventuelle uhell mens du kjører. Her er noen hensyn:

Vindturbinblader

Det avhenger hovedsakelig av størrelsen på viften. Det er imidlertid en god idé å bruke karbonfiberblader. Dissebladene er lette,solid, og øke effektiviteten til generatoren. På grunn av lette, beveger de seg raskt ved den minste vind, akkurat det du vil.

Et annet pluss er at det er mye lettere å demontere bladene ved behov. Sørg for at de er det når du installerer knivene igjenriktig installert. Ellers kan det føre til alvorlige skader og personskader.

Takle høy vind

Høy vind kan være et problem under kjøring. Spesielt hvis duhar lengre kniver,det er fare for å snu. Når du snakker om flipping, avhenger det av noen få faktorer, for eksempel tilhengerens vekt, vindens retning og varighet, og størrelsen på bobilen din, etc.

De fleste av dissefaktorer er ukontrollerbare.Det eneste valget du har er å redusere bladstørrelsen, men det virker ikke så kostnadseffektivt. Derfor, hvis det blåser for mye, er det en bedre idé å gjøre detdemonter bladviftene,som betyr at du ikke kan kjøre generatoren mens du kjører. Det kan imidlertid redde deg fra mer alvorlige katastrofer.

(Video) Ep 38 - Rewiring Marine engines to Starter Batteries - 2 Positives & 2 Negatives!

Et nyttig tips

Vindturbiner erfremtiden for elektrisk kraft.Imidlertid kan miljøforholdene begrense effektiviteten fra tid til annen.

Derfor er det en god idé å inkludere ensolenergisystemet som backup. På denne måten vil du aldri mangle strøm på campingeventyrene dine.

Konklusjon

Etter min mening er vindgeneratorer utmerket. De er rene ogkostnadseffektive moduserav kraftproduksjon. Dessuten er de enkle å installere og har en solid design for å bekjempe ekstreme værforhold.

Dessuten tror jeg det er helt trygt å kjøre disse generatorene mens du kjører. For det meste er det generatoreneisolert fra kjøretøyets motor, så det påvirker ikke ytelsen i det hele tatt.

Fordi den ertrygt å kjøremed generatoren gjør det det mer behagelig å bruke apparatene. Dessuten, dinbarna kan ha en avslappende tidi traileren mens du navigerer rundt til neste campingdestinasjon.

Relaterte innlegg:

Hvordan erstatte RV veggpanel?Topp 10 RV Parks i Baytown TXHvordan matche RV Bakgrunn
(Video) We Stay at The World Equestrian Center (VB Air vs Kelderman Suspension)

Videos

1. STRANGE NEWS of the WEEK - 54 | Mysterious | Universe | UFOs | Paranormal
(Cristina Gomez)
2. Camping in the Rain - Mountain - Roof Tent - Dog
(AB Camping)
3. Our FIRST TIME in GREECE! It's fantastic! 🇬🇷
(André and Lisa)
4. Mysteries of the Universe
(Cristina Gomez)
5. Car Camping in Rain Storm on Mountain - OZTent AT4 Air Tent
(AB Camping)
6. Could this tiny tube of metal fix our broken suspension? - Edd China's Workshop Diaries 28
(Edd China)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gov. Deandrea McKenzie

Last Updated: 10/12/2023

Views: 6397

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gov. Deandrea McKenzie

Birthday: 2001-01-17

Address: Suite 769 2454 Marsha Coves, Debbieton, MS 95002

Phone: +813077629322

Job: Real-Estate Executive

Hobby: Archery, Metal detecting, Kitesurfing, Genealogy, Kitesurfing, Calligraphy, Roller skating

Introduction: My name is Gov. Deandrea McKenzie, I am a spotless, clean, glamorous, sparkling, adventurous, nice, brainy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.