Ulike typer romvarmere for bobiler (2023)

Når vintertemperaturene begynner å stupe, utstyrer noen RVers riggen sin forvinter bobil campingog andreforberede seg på å sette bobilen på lager. Hvis du skal trosse vinterkulden, lønner det seg imidlertid å vite om de forskjellige typene varmeovner for bobiler.

Selv om du ikke planlegger RVing i vintermånedene, vil en romvarmer hjelpe deg med å holde ting toasty på kjølige netter. La oss diskutere de forskjellige typene varmeovner slik at du kan velge riktig type for dinbobil.

Hvorfor romvarmere for bobiler gir mening

Ulike typer romvarmere for bobiler (1)

Når temperaturen synker, kjører du naturligvis bobilens ovn oftere. Ovnen din er den mest effektive måten å varme opp bobilen din, og den vil helt sikkert gjøre en pålitelig jobb, så lenge duikke gå tom for propan.

Der ligger gnisten av å stole utelukkende på ovnen din som varmekilde. Ikke bare vil du brenne gjennom propan raskt, men du vil også bruke strøm til å sirkulere varm luft gjennom bobilen din.

I løpet av de kaldeste månedene vil du forbrenne propan mye raskere enn normalt. Hvis du ikke kan flytte bobilen din for å fylle på eller finne et propanfirma som tilbyr en mobil påfyllingstjeneste, vil ting i bobilen din bli farlig kald farlig fort.

Dessuten, jo mer du kjører bobilovnen din, desto mer må du utføre sesongmessig vedlikeholdholde bobilens ovn i god stand. Så du kan redusere sesongmessig vedlikehold og forlenge levetiden til bobilovnen din ved å supplere med en varmeovn.

Noen varmeovner for bobiler er til og med i stand til å varme opp boarealet mens de bruker langt mindre energi. Med det i tankene, la oss ta en titt på alternativene for romvarmer for hjemmet ditt på veien.

De forskjellige typene romvarmere for RVers

Det er to hovedtyper av romvarmere for bobiler: elektriske og propan. Det er også underkategorier under hver av disse. Som med mangeRV tilbehør, det er fordeler og ulemper med strømkilden du velger for varmeovnen din.

Elektriske romvarmere for bobiler

Ulike typer romvarmere for bobiler (2)

Hvis du vilredusere propanbruken, gå for en elektrisk varmeovn. Disse krever at bobilen din er koblet til landstrøm, men de kan redusere mengden propan du bruker nårvintercamping.

Elektriske romvarmere for bobiler kommer i en rekke alternativer: infrarøde varmeovner, keramiske varmeovner, oljefylte varmeovner og glimmervarmere. Her er litt mer om hvordan hver av disse typene varmeovner fungerer.

Infrarøde varmeovner

Ulike typer romvarmere for bobiler (3)

Handle bærbare varmeovner på Camping World!

Infrarøde varmeovner sender ut elektromagnetiske bølger som varmer opp de fysiske objektene i bobilen din. I stedet for å varme opp luften, varmer disse bølgene oppRV møbler, vegger,gulv, og, ja, kroppen din.

De bruker de samme termodynamiske prinsippene som kan observeres i måten solen utstråler varme som til slutt varmer opp jorden. Denne strålingen lar infrarøde varmeovner fungere effektivt uten behov for en intern vifte, selv om noen modeller har en vifte som fremskynder oppvarmingsprosessen.

Oljefylte varmeovner

Ulike typer romvarmere for bobiler (4)

Oljefylte strålevarmere gjør en utmerket jobb med å gi jevn varme på en stille og ekstremt effektiv måte. De varmer ikke opp et rom raskt, men når det først er oppvarmet, vil rommet holde seg på en mer jevn temperatur.

Den indre kroppen til disse varmeovnene er fylt med en væske som kalles diatermisk olje. Denne væsken varmes opp og sirkuleres deretter gjennom varmerens kolonner. Når overflatetemperaturen til søylene stiger, frigjøres varme til luften rundt.

Den høye og slanke designen til oljefylte varmeovner ligner gammeldagse boligradiatorer, men mange inkluderer hjul for enkel bevegelse rundt bobilen din. De trekker vanligvis veldig lite energi, og de trenger ikke å løpe konsekvent for å gi tilstrekkelig varme.

Ansvarsfraskrivelse: På grunn av deres høye design, kan disse varmeovnene være vanskelige å sikre mens du reiser. De er best for fulltids RVers som forblir på ett sted gjennom hele vinteren.

Keramiske varmeovner

Ulike typer romvarmere for bobiler (5)

Handle bærbare varmeovner på Camping World!

Keramiske varmeovner bruker vanligvis en liten vifte for å sirkulere varme. De gjør en utmerket jobb med å gi varme raskt, men de har en tendens til å bruke litt mer energi. De er også høyere, og du må lytte til viften slår av og på ofte.

Innvendig er disse varmeovnene bygget med keramiske plater festet til metallspoler. Når elektrisitet passerer gjennom spolene, varmes platene opp og fortsetter å absorbere varme til den til slutt spres ut i luften rundt.

Hvis din keramiske varmeovn har en vifte, blåser luft over spolene og øker hastigheten på distribusjonsvarmen til bobilen din. Mens keramiske varmeovner uten vifte fortsatt er en effektiv måte å bruke elektrisitet til å varme opp bobilen, tar de litt lengre tid å varme opp en plass enn deres vifteutstyrte kolleger.

Mikatermiske varmeovner

Ulike typer romvarmere for bobiler (6)

Handle bærbare varmeovner på Camping World!

Mikatermiske varmeovner kombinerer varmekvaliteten til strålevarmere med hastigheten og effektiviteten til konvektive varmeovner. De er bygget med innvendige paneler dekket av ark av glimmer. Når det varmes opp, er glimmer ekstremt effektivt til å sende ut elektromagnetiske bølger.

Akkurat som infrarøde varmeovner, varmer disse bølgene opp gjenstandene i bobilen din. Imidlertid anses glimmervarmere generelt for å gi bedre varme og kan gjøre det mer effektivt enn infrarøde varmeovner.

Propan varmeovner for bobiler

Ulike typer romvarmere for bobiler (7)

Hvis du ikke har tilgang til landstrøm, kan en liten propan varmeovn være det riktige valget for bobilen din. Propanvarmere er også gode forboondockingeller langsiktige bobilparker som belaster mer enn du er komfortabel med å betale for strøm.

Propan varmeovner for bobiler fungerer fantastisk og er trygge for innendørs bruk. Det er også lettere å finne erstatningspropantanker for en liten varmeovn enn det er å fylle på bobilens propantank ombord.

De anses å væremest bærbaretype bærbar varmeovn fordi du ikke er begrenset av lengden på en strømledning når du bestemmer deg for hvor den skal plasseres. Det betyr at du kan ta med propanvarmeren utenfor, og selv om den kanskje ikke tilbyr den samme atmosfæren som enbærbar brannkasse, vil det gi rikelig med varme.

Når vi snakker om varme, produserer propanvarmere generelt mer varme enn deres elektriske kolleger. De ligner på infrarøde varmeovner fordi de sender ut elektromagnetiske bølger som varmer opp gjenstander i rommet rundt dem, men de kjører på flytende propan i stedet for elektrisitet.

Du finner romvarmere av propan med og uten sirkulasjonsvifter. Modellene med vifte vil varme opp boarealet ditt raskere, men design uten vifter er fortsatt ekstremt effektive når det gjelder å supplere bobilens ovn eller når de brukes som en frittstående oppvarmingsløsning.

De fleste propan varmeovner som er designet for bobilbruk, for eksempel i enbrukt bobileller abrukt reisehenger, har også viktige sikkerhetsfunksjoner som en oksygenmangelsensor og en veltesikkerhetsavstengningsfunksjon. Som et resultat kan du være rolig og vite at du ikke setter noen i fare hvis du bruker en av disse varmeovnene i bobilen din.

Ulike typer romvarmere for bobiler (8)

Handle bærbare varmeovner på Camping World!

Siste tanker om romvarmere for bobiler

Som et siste advarselsord, anbefales det å slå av alle romvarmere for bobiler når du drar i flere timer om gangen. Stol på bobilens ovn for å holde ting varme når du er borte i løpet av dagen.

Propan og elektriske varmeovner er generelt trygge for bobilbruk, men kan forårsake skade hvis hunden din slår over ende eller et rampete vindkast når du ikke er i nærheten. Så vær forsiktig og bruk romvarmeren når du er tilstede.

Når du har funnet ut hvordan du kan varme bobilen din trygt denne sesongen, sjekk ut disseKoselige Winter Wonderland campingplasser!

Trenger å vite hvordanvedlikeholde bobilen A/C? Klikk herfor å sjekke ut vår praktiske guide.

Bruker du romvarmer i riggen din? Hvis ja, hva anbefaler du? Legg igjen en kommentar nedenfor.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: The Hon. Margery Christiansen

Last Updated: 03/30/2023

Views: 5325

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: The Hon. Margery Christiansen

Birthday: 2000-07-07

Address: 5050 Breitenberg Knoll, New Robert, MI 45409

Phone: +2556892639372

Job: Investor Mining Engineer

Hobby: Sketching, Cosplaying, Glassblowing, Genealogy, Crocheting, Archery, Skateboarding

Introduction: My name is The Hon. Margery Christiansen, I am a bright, adorable, precious, inexpensive, gorgeous, comfortable, happy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.